Bimmanager

Chương trình Đào tạo Quản lý BIM chuyên đào tạo các kỹ năng Quản lý BIM chuyên nghiệp đồng thời cũng đề cập đến những thách thức và các nhiệm vụ liên quan, cơ hội nghề nghiệp mới cho người chịu trách nhiệm thiết lập các hướng dẫn và chính sách xây dựng mô hình, hỗ trợ các nhóm dự án và phối hợp với các chuyên gia khác (tài liệu, thông số kỹ thuật, đảm bảo chất lượng,…). Học viên sẽ được tìm hiểu về định nghĩa BIM Manager, ngành và xu hướng phát triển, chiến lược triển khai BIM cùng với hoạt động đào tạo phần mềm cụ thể bao gồm cài đặt, ứng dụng và quản lý.

Mục tiêu khóa học

 • Cung cấp thêm thông tin về các tiêu chuẩn BIM hiện tại, bao gồm cả ISO 19650.
 • Hỗ trợ triển khai BIM trong quá trình thực hiện công việc bằng cách tiếp cận có cấu trúc.
 • Giúp học viên tự tin hơn trong việc phân tích EIR (Yêu cầu về thông tin trao đổi / của nhà tuyển dụng) và biên soạn BEP (Kế hoạch thực hiện BIM).
 • Tìm hiểu thêm về cách thức phát triển và quản lý các khu vực khác nhau trong mẫu Archicad, chẳng hạn như cấu trúc, dữ liệu, quy ước đặt tên và cơ chế quản lý chất lượng.
 • Tìm hiểu về cách thiết lập và quản lý các khu vực khác nhau của một dự án trực tiếp trong Archicad, bao gồm liên kết nóng, quản lý thuộc tính và tạo tài liệu.
 • Tìm hiểu cách tiếp cận các khó khăn trong quá trình lập mô hình cụ thể trong Archicad, chẳng hạn như các tòa nhà lệch tầng, các bản sửa đổi và nhiều giai đoạn cải tạo.
 • Tìm hiểu về cách kiểm tra các dự án, để đảm bảo tính nhất quán của mô hình và dữ liệu, sử dụng cả Archicad và Solibri.
 • Hãy tự tin thiết lập trình IFC để đạt được kết quả tốt nhất khi xuất hoặc nhập tệp IFC giúp cho việc hợp tác với các chuyên gia tư vấn đang sử dụng phần mềm khác một cách hiệu quả hơn.
 • Tìm hiểu cách tiếp cận và phối hợp với các chuyên gia tư vấn khác bằng cách sử dụng các mô hình IFC và quản lý các vấn đề thông qua BCF”.

Điền thông tin để đăng ký tham gia khoá học trên

  Khoá học quan tâm: