Gói siêu tiết kiệm

Ac Colla

Archicad Collaborate

International version

 • Giá: 1995 USD
 • Tiết kiệm lên đến 33% so với phiên bản gia hạn theo tháng
 • Thời gian sử dụng: 1 năm
 • Ưu đãi đi kèm:
  • Miễn phí hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng
  • Đào tạo sử dụng phần mềm Cơ bản & Nâng cao
  • Hỗ trợ kiểm toán mô hình ( BIM Audit)
  • Hướng dẫn tạo lập thư viện trong Archicad
  • Tặng voucher giảm giá lên đến 30% cho các khóa học do Graphisoft và VGBA tổ chức
báo giá ngay !
Ac Full

Archicad Solo

International version

 • Giá: 400 USD
 • Tiết kiệm lên đến 33% so với phiên bản gia hạn theo tháng
 • Thời gian sử dụng: 1 năm
 • Ưu đãi đi kèm:
  • Miễn phí 1 năm dịch vụ nâng cấp phần mềm
  • Miễn phí hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng
  • Đào tạo sử dụng phần mềm Cơ bản & Nâng cao
  • Hướng dẫn tạo lập thư viện trong Archicad
  • Tặng voucher giảm giá lên đến 30% cho các khóa học do Graphisoft và VGBA tổ chức
báo giá ngay !
Bimcloud

BIMcloud

All version

 • Giá: 540 USD
 • Thời gian sử dụng: 1 năm
 • Tiết kiệm lên đến 41% so với phiên bản gia hạn theo tháng
 • Ưu đãi đi kèm:
  • Miễn phí hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng
  • Đào tạo sử dụng phần mềm và BIMcloud 
  • Tặng voucher giảm giá lên đến 30% cho các khóa học do Graphisoft và VGBA tổ chức
báo giá ngay !

Gói cơ bản

Ac Full

Archicad Single License

International version

 • Liên hệ ngay để nhận báo giá ưu đãi
 • Thời gian sử dụng: Vĩnh viễn
 • Ưu đãi đi kèm:
  • Miễn phí 1 năm dịch vụ nâng cấp phần mềm
  • Miễn phí hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng
  • Đào tạo sử dụng phần mềm Cơ bản & Nâng cao
  • Hướng dẫn mô phỏng năng lượng công trình
  • Hỗ trợ kiểm toán mô hình ( BIM Audit)
  • Hướng dẫn tạo lập thư viện trong Archicad
  • Tặng voucher giảm giá lên đến 30% cho các khóa học do Graphisoft và VGBA tổ chức
báo giá ngay !
Ac Full

Archicad Solo

International version

 • Liên hệ ngay để nhận báo giá ưu đãi
 • Thời gian sử dụng: Vĩnh viễn
 • Ưu đãi đi kèm:
  • Miễn phí 1 năm dịch vụ nâng cấp phần mềm
  • Miễn phí hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng
  • Đào tạo sử dụng phần mềm Cơ bản & Nâng cao
  • Hướng dẫn tạo lập thư viện trong Archicad
  • Tặng voucher giảm giá lên đến 30% cho các khóa học do Graphisoft và VGBA tổ chức
báo giá ngay !