Trường Trung học Khu đô thị Tây Hồ Tây

  • Thời gian xây dựng: 2020 – Đang xây dựng 
  • Địa điểm: Hà Nội
  • Loại hình công trình: Trường học
  • GFA: 15,963 m2.
  • Phạm vi công việc: Xây dựng mô hình BIM 
  • Kết cấu (LoD 300) & Kiến trúc (LoD 300) 
  • Phần mềm thiết kế: Archicad – BIMcloud – BIMx

Xem thêm các video clip dự án khác của Vilandco.

Xem thêm các dự án tiêu biểu ứng dụng Archicad trên thế giới.

Tin liên quan