Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

  • Thời gian xây dựng: 2016
  • Địa điểm: Hà Nội.
  • Loại hình công trình: Văn phòng
  • GFA: 14,112 m2.
  • Phạm vi công việc: Xây dựng mô hình BIM
  • Kết cấu (LoD 300) & Kiến trúc (LoD 300)  & MEP (LoD 200)
  • Phần mềm thiết kếArchicad – BIMcloud – BIMx

Tin liên quan