Trung tâm nghiên cứu, đào tạo ứng dụng & chuyển giao công nghệ xây dựng xanh Việt Nam

  • Thời gian xây dựng: 2018 – 2021
  • Địa điểm: Hà Nội.
  • Loại hình công trình: Văn phòng / Trường học
  • GFA: 3875 m2.
  • Phạm vi công việc: Xây dựng mô hình BIM
  • Kết cấu (LoD 300) & Kiến trúc (LoD 300) % MEP (LoD 200)
  • Phần mềm thiết kếArchicad – BIMcloud – BIMx

Tin liên quan