Văn phòng Điện Biên Phủ

  • Thời gian xây dựng: 2021 – Đang xây dựng.
  • Địa điểm: Hồ Chí Minh
  • Loại hình công trình: Văn phòng
  • GFA: 2500 m2.
  • Phạm vi công việc: Xây dựng mô hình BIM
  • Kết cấu (LoD 300) & Kiến trúc (LoD 300)
  • Phần mềm thiết kếArchicad – BIMcloud – BIMx

Tin liên quan