Viện khoa học công nghệ Việt Nam (VKIST)​

  • Thời gian xây dựng: 2016 – 2021
  • Địa điểm: Hà Nội.
  • Loại hình công trình: Văn phòng
  • GFA: 6311 m2.
  • Phạm vi công việc: Xây dựng mô hình BIM
  • Kết cấu (LoD 300) & Kiến trúc (LoD 300)
  • Phần mềm thiết kếArchicad – BIMcloud – BIMx

Tin liên quan