Khóa Archicad chuyên đề

Expertcourse

Khóa chuyên đề: Làm việc nhóm (1 ngày)

Khóa học này bao quát hoạt động làm việc nhóm trong Archicad. Nội dung khóa học phù hợp cho cả học viên mới và học viên đã có kinh nghiệm tập trung vào việc hướng dẫn chi tiết từng bước và trình bày về phương thức hoạt động nhóm trong Archicad.

Mục tiêu khóa học:

 • Nắm được cách thức hoạt động nhóm trong quá trình tham gia dự án
 • Các phần tử yêu cầu, đặt giữ vị trí và rời khỏi nhóm
 • Chức năng của tin nhắn
 • Nhận diện được tầm quan trọng của việc gửi và nhận thường xuyên và khi người sử dụng nên rời khỏi dự án
 • Xử lý các vấn đề khi Online hoặc Offline
 • Các chức năng của bảng màu trong hoạt động nhóm
 • Nắm được quy trình quản lý thư viện một cách có hiệu quả và tầm quan trọng của Quản lý dữ liệu cục bộ
 • Mục đích sử dụng của gói du lịch, và sử dụng các tệp TWlink
 • Hiểu được cách thức tạo gói hỗ trợ và lưu tệp nhật ký để hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan

Điền thông tin để đăng ký tham gia khoá học

  Khoá học quan tâm:

  Tin liên quan