Ngôn ngữ lập trình Python

Sử dụng ngôn ngữ lập trình cấp cao như Python để tạo bảng biểu tự động trong Archicad và hoàn thiện chuỗi lệnh từ bên ngoài. Truy cập phần tử chung, dữ liệu thuộc tính và dữ liệu liệt kê phần tử, đồng thời điều chỉnh các phần tử này và các phân loại phần tử Archicad khác nếu cần.

Các tập lệnh luôn sẵn sàng

Chỉ cần theo dõi? Toàn bộ các tập lệnh này đã sẵn sàng.

Photo-1526040652367-ac003a0475fe

Tự động hóa luôn có sẵn tại đây

Bạn có dành hàng giờ làm việc căng thẳng để thực hiện các công việc lặp đi lặp lại và dễ mắc lỗi – tương tự như việc gán số cho từng vị trí đậu xe – chỉ bắt đầu lại toàn bộ ngay sau khi điều chỉnh lại? Bạn đã bao giờ ước rằng có riêng một “chú khỉ CAD” để thay bạn làm những công việc tẻ nhạt?

Mong muốn của bạn là mệnh lệnh của chúng tôi! Kết nối Archicad-Python mới chạy các tập lệnh tự động hóa trong Archicad. Sử dụng các tập lệnh được xác định trước, chỉnh sửa hoặc viết mới theo ý của bạn: chúng tôi sẽ thực hiện công việc khó khăn này giúp bạn một cách tự động và chính xác.

Photo-1506878206813-92402b8ded23

Các tập lệnh đã sẵn sàng được sử dụng. Hãy dùng thử một lần!

Chỉ cần theo dõi? Toàn bộ các tập lệnh đã sẵn sàng.
Bạn hãy thử tải một mẫu Archicad-Python, sau đó quay lại và xem chuyện gì đã xảy ra.

Hãy bắt đầu trải nghiệm với Getting Started Documentation!

Getting Started Documentation
Tên Mô tả Tác giả Xem trước Chi tiết
Chương trình tạo báo cáo phòng Lập bảng số liệu phòng ở định dạng file excel. Mỗi phòng trong dự án sẽ tương ứng với một sheet riêng, có chứa đầy đủ thông tin của phòng. Định dạng file excel sẽ được thống nhất theo file Excel mẫu. GRAPHISOFT Download
Trình xuất file Excel Trích xuất các thuộc tính phần tử sang file excel. Các phần tử sẽ được phân loại thành từng trang tính riêng trong file excel đầu ra. GRAPHISOFT Download
Trình nhập file Excel Nhập giá trị thuộc tính của file Excel vào hồ sơ dự án đang mở. Các giá trị thuộc tính của các phần tử trong dự án sẽ được cập nhật. Tập lệnh này là bản sao của tập lệnh trình xuất tệp Excel (excel_export.py). Nếu bạn đã sử dụng tập lệnh đó để xuất tệp Excel và sửa đổi các giá trị của nó, bạn có thể nhập các giá trị cập nhật đó bằng cách sử dụng tập lệnh excel_import.py này. GRAPHISOFT Download
Đánh số vùng Đánh số thứ tự duy nhất. Đặt giá trị thuộc tính tích hợp “số khu vực” cho tất cả các khu vực trong dự án. Tập lệnh thực hiện một thứ tự ngoằn ngoèo. GRAPHISOFT Download
Đánh số không gian đậu xe Tạo các số thứ tự yêu cầu duy nhất cho các phần tử ID ở không gian đậu xe, áp dụng cho tất cả các phần tử được phân loại thuộc “Không gian đậu xe” trong Hệ thống phân loại của Archicad. GRAPHISOFT Download
Đánh số ghế Tạo các số thứ tự yêu cầu duy nhất cho các phần tử ID thuộc tất cả các phần tử được phân loại là “Ghế” trong Hệ thống phân loại của Archicad. GRAPHISOFT Download
Phủ đầy các kích thước vào tổng thể vùng Điền các giá trị thuộc tính tổng thể vùng theo kích thước hộp giới hạn của vùng. Giá trị cao nhất sẽ là giá trị đầu tiên trong chuỗi thứ nguyên. Ben Cohen Download
Mục dữ liệu không sử dụng trong View Map Tìm các mục không sử dụng trong View Map trên thanh điều hướng. Mục không được sử dụng là mục không có trên bản thiết kế hoặc không tham chiếu thiết lập xuất bản. Theo cài đặt mặc định, tập lệnh di chuyển các mục không sử dụng vào thư mục mới. GRAPHISOFT Download

Tin liên quan