PARAM-O là gì?

Tạo lập các đối tượng trong thư viện Archicad tham số mà không cần viết mã GDL với PARAM-O. Công cụ tạo lập dễ sử dụng này tận dụng thiết lập hiệu chỉnh node-based, nhưng kết quả là một đối tượng thư viện tham số hoàn toàn tương thích với Archicad.

PARAM-O là gì?

Tạo lập các đối tượng trong thư viện Archicad tham số mà không cần viết mã GDL với PARAM-O. Công cụ tạo lập dễ sử dụng này tận dụng thiết lập hiệu chỉnh node-based, nhưng kết quả là một đối tượng thư viện tham số hoàn toàn tương thích với Archicad.

Stair-1024x512
Tower-1024x512
Table-1024x512
Table_ac-1024x512
Tunnel-1024x512
Railing-1024x512
Railing_ac-1024x512
Railing_render-1024x512

Đặc điểm

 • Tạo lập nội dung tham số node-based hoàn chỉnh
 • Được xem trước đối tượng hoàn chỉnh trong quá trình tạo lập
 • Lưu kết quả là một đối tượng trong thư viên tham số Archicad.
 • Tích hợp sẵn hình dạng cơ bản (như hình khối, hình cầu, hình trụ,…)
 • Định dạng bút và bề mặt cho mọi hình dạng được tạo.
 • Các phép toán toán học và lượng giác.
 • Các phép toán boolean
 • Các phép biến hình.

Tải xuống

Phiên bản Archicad Phiên bản Param-O Thời gian phát hành Windows macOS
Archicad 24 Phiên bản dùng thử PARAM-O 0.3.2 07/07/2020   4.2 MB không có

Hướng dẫn cài đặt

 • Tải file apx tương ứng trong mục danh sách tải xuống
 • Lưu file apx vào thư mục Archicad Add-Ons hoặc thêm vào mục Quản lý Add-On.
 • Xem hướng dẫn sử dụng chi tiết trong Hướng dẫn tham khảo.

Tài liệu

Tài liệu PARAM-O:

Tài liệu GDL:

PARAM-O được cấp dưới dạng tính năng dùng thử.
Cho phép truy cập nhanh vào các sản phẩm cải tiến mới nhất, kiểm tra chức năng và cung cấp phản hồi trong quá trình phát triển. Các tính năng dùng thử không được hỗ trợ đầy đủ, có thể không hoàn chỉnh về mặt chức năng và không phù hợp để thực hiện trong sản xuất. Chúng tôi sẽ theo dõi liên tục các bản dùng thử và sẽ cố gắng giải quyết mọi vấn đề mà khách hàng gặp phải khi sử dụng các tính năng này.

Tin liên quan