Thermal-bridge-simulation-detail

Tạo ra các thiết kế tiết kiệm năng lượng

Chạy phân tích năng lượng trên mô hình BIM một cách dễ dàng để lựa chọn thiết kế tốt nhất với công cụ EcoDesigner STAR hoặc Sun Study được tích hợp trong ARCHICAD.

Tối ưu hóa cấu trúc công trình

ARCHICAD giúp kiến trúc sư và kỹ sư thiết kế kết cấu công trình tạo các mô hình phân tích kết cấu tự đồng từ mô hình BIM.

Geisel-library-render
S_collisiondetection03

Kiểm soát lỗi

Archicad™ – Solibri Model Checker™ Link là phần mềm phụ trợ hiệu quả có khả năng kiểm soát chất lượng nhanh hoạt động theo hai hướng. Hỗ trợ xác định tính toàn vẹn, chất lượng và tính an toàn vật lý để đảm bảo tốt nhất cho chất lượng thiết kế và mô hình.