Làm việc theo nhóm

Làm việc với các kiến ​​trúc sư và kỹ sư ở khắp nơi trên toàn thế giới về các dự án có quy mô hoặc độ phức tạp bất kỳ. Trao đổi thông tin liền mạch và minh bạch, xây dựng lòng tin giữa các thành viên trong nhóm, đảm bảo chất lượng thiết kế. Thông báo thời gian và các thay đổi liên quan đối với mô hình giúp đưa ra quyết định chính xác và kịp thời.  Các tiêu chuẩn và quy trình làm việc mở giúp đảm bảo sự phối hợp giữa các thành viên trong nhóm ngay cả khi các thành viên đang sử dụng phần mềm khác.

ARCHICAD được xây dựng theo chuẩn OpenBIM, cho phép người dùng chia sẻ thông tin dự án mà không bị xung đột giữa các phần mềm.

Ngoài ra, ARCHICAD cũng tích hợp phần mềm BIMx giúp người dùng dễ dàng chia sẻ ý tưởng và tìm hiểu các mô hình xây dựng.

Two Engineers In Hardhats Discuss Information On A Tablet Computer While Standing In A Factory.