Hero-day-shot

Thiết kế mọi thứ

Với ARCHICAD, các thiết kế sẽ không bị bỏ buộc trong phạm vi hình học, tạo ra các thiết kế bằng cách sử dụng các công cụ có sẵn với tùy chỉnh đa dạng. Lập mô hình dự án ở các cấp độ khác nhau từ giai đoạn lên ý tưởng cho đến giai đoạn hoàn thiện mô hình thông tin xây dựng.

Khả năng chi tiết hóa mô hình

Khả năng triển khai chi tiết hóa mô hình từ mô hình cơ bản cũng như mô hình chi tiết. Sử dụng các công cụ mô tả cho các yếu tố công trình thực tế như Walls, Beams và Slabs giúp việc mô hình hóa trở nên đơn giản như vẽ đường thẳng trong ứng dụng CAD.

S_img_7485-1
Untitled-22

Thiết kế các chi tiết phức tạp

Tận dụng lợi thế của hệ thống mô hình hóa linh hoạt đi kèm với Archicad. Các công cụ mô hình hóa trực quan như Curtain Wall và Stair Tool mang lại trải nghiệm thiết kế sáng tạo, hiệu quả và thú vị.

Tạo ra các thiết kế thông minh hơn

Tận dụng thế mạnh của ba môi trường thiết kế – ARCHICAD, GRASSHOPER, RHINO – tạo ra các thiết kế khác biệt.

Direct-publish-to-bimcloud
Always-in-sync

Tạo ra các đối tượng của riêng bạn

Tạo ra các yếu tố, đối tượng xây dựng chứa tham số, các yếu tố BIM tùy chỉnh dễ dàng và không giới hạn với ngôn ngữ GDL trực quan trên PARAM-O hoàn toàn mới.