BIMx là ứng dụng điều phối và thuyết trình phổ biến nhất cho các bên liên quan trong dự án. Công cụ điều hướng được coi như là phiên bản BIM cao cấp giúp tất cả mọi người có thể tìm hiểu về mô hình xây dựng và hiểu được dự án đang thực hiện.

Tìm hiểu thêm về BIMx tại:

https://www.youtube.com/watch?v=BXzHD1eLUkE

Gif_gif_bimx_gs_com

Tìm hiểu thêm

Dễ sử dụng, điều hướng có thao tác di chuyển như trò chơi giúp BIMx trở thành công cụ trình bày và thiết kế tại chỗ tốt nhất trên thị trường. Hỗ trợ việc trao đổi về giải pháp thiết kế trên công trường nhanh chóng và chi tiết theo nhu cầu của khách hàng

Cam kết

Mô hình kỹ thuật số giúp bạn không cần chuẩn bị nhiều tài liệu tại công trình hoặc tổ chức gặp gỡ khách hàng. Bạn có thể dễ dàng truy cập tất cả các dữ liệu mô hình liên quan và chia sẻ qua BIMx.

Untitled-47
Untitled-39_left

Khả năng linh động

Có thể mang đi khắp nơi. Dễ dàng cài đặt BIMx trên bất kì thiết bị di động nào. Ngoài ra, bạn cũng có thể chỉnh sửa, cập nhật mô hình công trình ngay khi cần mà không cần quay lại văn phòng.

Thông số kỹ thuật

Xem mục dung lượng ổ cứng gợi ý tối thiểu của BIMx

Bạn có cần chúng tôi cung cấp thêm thông tin kỹ thuật không?

BIMx Mobile Apps
BIMx Mobile apps Recommended configuration Minimum Hardware
Operating System iOS 12+
Android 8.0+
Devices Recent high-end devices Mid-range devices with Gyroscope
Apple Android
iPad Air or iPad Pro Samsung Galaxy S8 or newer
iPhone 7 or newer Huawei P20 or newer
VR Cardboard compatibility Gyroscope and/or Magnetometer is required for
using Google Chrome Cardboard VR function
BIMx Web Viewer
BIMx Web Viewer Recommended Minimum Hardware Requirements
Web browser Windows Chrome, Edge, Firefox Web Browser
MacOS Safari, Chrome
iOS Safari, Chrome
Android Chrome
Chrome OS Chrome
Required hardware Keyboard and mouse or a device equipped with
touchscreen
Optional hardware Microsoft Xbox compatible game controller
BIMx Desktop Viewer
BIMx Desktop Viewer Recommended Minimum Hardware Requirements
CPU Intel Core i5
AMD Ryzen 5
32-bit Intel or AMD multi-core processor
Memory 8+GB RAM
Graphics card 1+ GB
OpenGL 2.1 compatible graphics card
OpenGL compatible graphics card
Display resolution FHD+ (1920×1080) 1024 x 768
Disk SSD
2+ GB of free space
Operating System Windows 10 64-bit
macOS 10.13+
Windows 10
maxOS 10.13