Cùng nhau làm việc

Hợp tác và phối hợp suôn sẻ giữa các thành viên trong dự án giúp bạn tiết kiệm thời gian và kinh phí thuê địa điểm làm việc. Nhận diện và giải quyết các vấn đề trong giai đoạn thiết kế ban đầu, phân tích, cải thiện bản thiết kế và duy trì việc trao đổi với các kỹ sư, nhà thầu và các bên tư vấn.

Tăng hiệu suất công việc bằng cách sử dụng các công cụ làm việc đặc thù, hoặc xây dựng quy trình làm việc với sự trợ giúp của hệ thống, API và giải pháp tùy chỉnh khác của chúng tôi.

Business Partners Discuss The New Layout For Their Office Interi

Thiết kế tích hợp

Giải pháp thiết kế tích hợp là môi trường hợp tác hiệu quả nơi các kiến trúc sư và kỹ sư có thể tận dụng triệt để công nghệ trong quá trình làm việc nhóm; việc ứng dụng công nghệ trong công việc giúp các kiến trúc sư và kỹ sư có thể tạo ra các thiết kế tốt hơn dựa trên mô hình chia sẻ chung. Qua đó đội ngũ thiết kế và bàn giao luôn được cập nhật những thông tin mới và chính xác dù các thành viên đang ở bất cứ đâu.

Xem thêm

OPEN BIM

Chúng tôi luôn luôn mở. Giao tiếp mở giúp việc tương tác với các đối tác trở nên tốt nhất đối với mọi lựa chọn phần mềm. Giao tiếp mở giúp giải pháp Mở cho các giải pháp minh chứng trong tương lai, tính minh bạch, đảm bảo chất lượng và dữ liệu có thể truy cập được.

Xem thêm
Aerial View Of Crowd Connected By Lines
Business Information And Infographics Concept.

Công cụ hiệu suất

Giải quyết các vấn đề trong quy trình làm việc hoặc nhu cầu thiết kế cụ thể thông qua các giải pháp phần mềm và tiện ích bổ sung tốt nhất của bên thứ ba tích hợp và kết nối liền mạch với Archicad.

Xem thêm

Tự phát triển

Đi trước đối thủ bằng cách tự phát triển các công cụ và giải pháp chuyên biệt. Tùy chỉnh và tự động hóa quy trình làm việc giúp tăng mức độ hiệu quả bằng cách xây dựng các giải pháp độc đáo.

Xem thêm
Api-photo